bu

bu
iş. əvəz.
1. Zaman və ya məkan daxilində bilavasitə göz qabağında olan şeyi göstərir, həm də ismə konkretlik verir (o müqabili). O bu evdə yaşayır. Bu kitabı oxudum. Bu şeylər kimindir? – <Qoca:> Bilin ki, bu şəhərin hər daşına bir iyidin qanı tökülüb. M. Hüs..
2. Qoşa olan iki şeyin birincisini göstərir (o biri müqabili). Çayın bu sahilində. Meydanın bu tərəfində. – Qəmər xanım . . astanadan bu taya adladı. M. İ.. <Ayaz:> Bu dəfəlik məni yerə vurma, Elman əmi. Ə. M..
3. İs. mənasında. Haqqında danışılan, göz qabağında olan hadisə, şey. Bu mümkün deyil. Bu bizim tanış idi. Bu necə olmuşdu?
◊ Bu biri – başqa, digər. Atasının səsini eşidib Xalıq bu biri otağa yüyürdü. S. R.. Bununla belə – baxmayaraq. Bununla bərabər – eyni zamanda, yanaşı olaraq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”